Mobile Application

Thiết kế ứng dụng di động cho doanh nghiệp trên nền tảng Android và iOS

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Lập trình các phần mềm quản lý thông minh theo yêu cầu. Khả năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và mở rộng chức năng.

Tích hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống khác nhau, phát triển chức năng đáp ứng các yêu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp

bluedata
Khách hàng sử dụng các phương pháp như: nhắn tin SMS, quét mã QR Code hoặc tích hợp vào website của công ty để kích hoạt bảo hành điện tử cho sản phẩm đã mua.

Khách hàng kích hoạt bảo hành cho sản phẩm bằng nhắn tin SMS, quét tem QR Code hoặc trực tiếp trên website của công ty.

Blog

Phân loại phần mềm quản lý doanh nghiệp

Có nhiều cách phân loại phần mềm quản lý doanh nghiệp nhưng… Read more >>

Khai thác Big Data cho Doanh nghiệp nhỏ

Big data (dữ liệu lớn) dùng để chỉ một kho dữ liệu… Read more >>

Chuyển đổi số là xu thế không thể đảo ngược

Các chuyên gia công nghệ nhận định dữ liệu sẽ là tài… Read more >>

Gửi thông tin về Ý TƯỞNG của doanh nghiệp

Yêu cầu Present phần mềm tại Doanh nghiệp