Giải pháp Loyalty

Nền tảng chính của các giải pháp được xây dựng dựa trên mục đích ứng dụng quản trị thông minh trong doanh nghiệp, chăm sóc khách hàng và tăng doanh số bán hàng cũng như quản lý thương hiệu, quản lý thị trường dựa trên các số liệu thực tế.

Xây dựng giải pháp đa nền tảng: Desktop, Mobile, Cloud. Hướng tới xu hướng công nghệ bigdata cùng Doanh nghiệp bắt kịp xu thế chuyển đổi số.

loyalty-customer-system-bluedata

Nến tảng luôn đảm bảo hoạt động xuyên suốt với thông tin với thời gian nhanh, số lượng truy cập lớn, dữ liệu lớn, triển khai rộng và toàn diện trên khắp cả nước.

Tính năng theo yêu cầu nghiệp vụ riêng của từng doanh nghiệp, dễ dàng sử dụng và khả năng mở rộng chức năng khi có yêu cầu mới đáp ứng chất lượng công việc.

Bảo mật luôn mã hóa dữ liệu đầu cuối và backup data thường xuyên, luôn tuân thủ theo chính sách bảo mật (NDA) trên nguyên tắc tôn trọng – hợp tác.

Triển khai các Giải pháp quản lý phù hợp với mong muốn của Doanh nghiệp

Bảo Hành Điện Tử

Quản lý sản phẩm và thời gian bảo hành, quản lý Đại lý – Cửa hàng, chăm sóc khách hàng, tra cứu thông tin, chương trình khuyến mãi…

QR Code

Thiết kế giao diện  website bảo hành theo yêu cầu và tích hợp chung với website của Doanh nghiệp. Ví dụ: baohanh.webcty.vn

Kho Hàng

Quản lý Nhập – Xuất – Tồn, phân chia theo nhóm hàng,  Báo cáo chi tiết theo yêu cầu.

Khách hàng đã triển khai​

“Để tạo ra những sản phẩm phần mềm tuyệt hảo cần có những con người có tâm huyết và phối hợp ăn ý nhất”.

Gửi thông tin về Ý TƯỞNG của doanh nghiệp