Phát triển phần mềm

Phát triển phần mềm quản lý trên nền tảng .NET + SQL Server, khả năng tùy biến và mở rộng cao, từng đáp ứng nhiều dự án tại doanh nghiệp, tập đoàn. Tùy chỉnh theo nhu cầu, theo từng nghiệp vụ riêng nhằm đáp ứng với các hoạt động quản trị.

Ngoài việc giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp, hệ thống phần mềm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí phát triển lâu dài, bảo trì hàng năm và hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

Phân tích thiết kế hệ thống kiến trúc phần mềm theo yêu cầu

Phân tích chi tiết kiến trúc của hệ thống và nghiệp vụ của doanh nghiệp nhằm hình thành bộ tài liệu mô tả chi tiết chức năng của phần mềm.
Đưa ra các case chức năng mẫu để xem xét chức năng, thiết kế, phân luồng hệ thống nhằm hình dung các chức năng của phần mềm, khả năng đáp ứng và lên phương án phát triển.


Triển khai sử dụng tại Doanh nghiệp

Triển khai theo từng chức năng hoặc theo phiên bản tùy theo quy mô của hệ thống, trong suốt quá trình triển khai và sử dụng, các vấn đề phát sinh, phản hồi đều được theo dõi để phân tích và xử lý.
- Cài đặt phần mềm online hoặc offline theo yêu cầu.
- Đào tạo & chuyển giao tài liệu hướng dẫn sử dụng.
- Ghi nhận các vấn đề kỹ thuật phát sinh và nâng cấp.
Hệ thống phần mềm được phát triển, dựa vào trải nghiệm của người dùng và đáp ứng mọi nhu cầu quản lý.

Hỗ trợ vận hành và nâng cấp theo yêu cầu

Đảm bảo quá trình sử dụng hệ thống phần mềm ổn định và hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật 24/24.
Đưa ra các phương án nâng cấp và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm

Xem Hồ sơ năng lực và tư vấn giải pháp

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Doanh nghiệp không cần mất nhiều thời gian để tìm riêng cho mình một ý tưởng?. Chúng tôi sẽ giúp bạn hiện thực ý tưởng đó bằng việc tư vấn và đưa ra giải pháp với thiết kế và vận hành ấn tượng. 

Phần mềm quản lý

Xây dựng phần mềm quản lý theo yêu cầu mục tiêu phát triển lâu dài gồm tính năng phục vụ nhiều đối tượng

Tích hợp API

Đồng bộ, tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau nhằm tạo ra hệ thống thống kê - báo cáo tổng thể.

QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Doanh nghiệp không cần mất nhiều thời gian để tìm riêng cho mình một ý tưởng?. Chúng tôi sẽ giúp bạn hiện thực ý tưởng đó bằng việc tư vấn và đưa ra giải pháp với thiết kế và vận hành ấn tượng. 

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

Doanh nghiệp không cần mất nhiều thời gian để tìm riêng cho mình một ý tưởng?. Chúng tôi sẽ giúp bạn hiện thực ý tưởng đó bằng việc tư vấn và đưa ra giải pháp với thiết kế và vận hành ấn tượng. 

KHÁCH HÀNG

Sự tin tưởng của khách hàng là động lực để chúng tôi sáng tạo, phát triển và cùng giải quyết các vấn đề để đưa ra giải pháp với thiết kế và vận hành ấn tượng. 

Gửi thông tin về Ý TƯỞNG của doanh nghiệp