Sản Phẩm

Nền tảng chính của các giải pháp được xây dựng dựa trên mục đích ứng dụng quản trị thông minh trong doanh nghiệp, chăm sóc khách hàng và tăng doanh số bán hàng cũng như quản lý thương hiệu, quản lý thị trường dựa trên các số liệu thực tế..

Xây dựng giải pháp đa nền tảng: Desktop, Mobile, Cloud. Hướng tới xu hướng công nghệ Bigdata giúp doanh nghiệp bắt kịp xu thế chuyển đổi số.

Bảo hành điện tử E-Warranty

“Để tạo ra những sản phẩm phần mềm tuyệt hảo cần có những con người có tâm huyết và phối hợp ăn ý nhất”. Chúng tôi là đội ngũ phát triển kiến trúc, phác thảo từ ý tưởng của khách hàng để xây dựng thành phần mềm từ nhu cầu thực tế.

Phần mềm bảo hành điện tử

Tư vấn hệ thống bảo hành điện tử của doanh nghiệp để khách hàng kiếm tra, kích hoạt bảo hành trên toàn quốc.

Ứng dụng bảo hành điện tử

Phục vụ hoạt động lắp đặt bảo hành sản phẩm và quản lý kỹ thuật trên toàn quốc.

Quản lý Sửa chữa bảo hành

Phục vụ hoạt động lắp đặt bảo hành sản phẩm và quản lý kỹ thuật trên toàn quốc.

Tem điện tử

“Để tạo ra những sản phẩm phần mềm tuyệt hảo cần có những con người có tâm huyết và phối hợp ăn ý nhất”. Chúng tôi là đội ngũ phát triển kiến trúc, phác thảo từ ý tưởng của khách hàng để xây dựng thành phần mềm từ nhu cầu thực tế.

Tem bảo hành điện tử SMS và QR Code

Thiết kế theo yêu cầu theo doanh nghiệp như website, ứng dụng, ấn phẩm

digitalmarketing

Tem chính hãng

Xác thực sản phẩm và quản lý bảo hành sản phẩm tại các trung tâm bảo hành ủy quyền.

Quay thưởng - Trả thưởng

Tem Hologram

Tích hợp dữ liệu bán hàng, khách hàng và xác thực sản phẩm bán ra vào hệ thống CRM.

QR Code

“Để tạo ra những sản phẩm phần mềm tuyệt hảo cần có những con người có tâm huyết và phối hợp ăn ý nhất”. Chúng tôi là đội ngũ phát triển kiến trúc, phác thảo từ ý tưởng của khách hàng để xây dựng thành phần mềm từ nhu cầu thực tế.

Phần mềm bảo hành điện tử QR Code

Thiết kế theo yêu cầu theo doanh nghiệp như website, ứng dụng, ấn phẩm

Thẻ bảo hành QR Code

Xác thực sản phẩm và quản lý bảo hành sản phẩm tại các trung tâm bảo hành ủy quyền.

Quản lý mã QR Code

Tích hợp dữ liệu bán hàng, khách hàng và xác thực sản phẩm bán ra vào hệ thống CRM.

Quản lý Nha khoa

“Để tạo ra những sản phẩm phần mềm tuyệt hảo cần có những con người có tâm huyết và phối hợp ăn ý nhất”. Chúng tôi là đội ngũ phát triển kiến trúc, phác thảo từ ý tưởng của khách hàng để xây dựng thành phần mềm từ nhu cầu thực tế.

Phần mềm bảo hành răng sứ Labo

Thiết kế theo yêu cầu theo doanh nghiệp như website, ứng dụng, ấn phẩm

Quản lý Nha khoa

Xác thực sản phẩm và quản lý bảo hành sản phẩm tại các trung tâm bảo hành ủy quyền.

Quản lý sản xuất cho Labo

Tích hợp dữ liệu bán hàng, khách hàng và xác thực sản phẩm bán ra vào hệ thống CRM.

Chương trình E-Loyalty

“Để tạo ra những sản phẩm phần mềm tuyệt hảo cần có những con người có tâm huyết và phối hợp ăn ý nhất”. Chúng tôi là đội ngũ phát triển kiến trúc, phác thảo từ ý tưởng của khách hàng để xây dựng thành phần mềm từ nhu cầu thực tế.

Tích điểm - Đổi quà

Thiết kế theo yêu cầu theo doanh nghiệp như website, ứng dụng, ấn phẩm

digitalmarketing

Chương trình Quay thưởng

Xác thực sản phẩm và quản lý bảo hành sản phẩm tại các trung tâm bảo hành ủy quyền.

Quay thưởng - Trả thưởng

Khách hàng thân thiết

Tích hợp dữ liệu bán hàng, khách hàng và xác thực sản phẩm bán ra vào hệ thống CRM.

Xem thông tin PROFILE của công ty