Data Integration

Tích hợp dữ liệu

Tích hợp dữ liệu đưa ra cách nhìn mang tính trực quan toàn diện, phân tích chính xác từ sự phức tạp của nhiều nguồn dữ liệu khác nhau tạo thành bức tranh tổng thể.

Đưa ra giải pháp cho phép quản lý tất cả các dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc và không có cấu trúc. Dù riêng lẻ một mình hay được tích hợp vào hệ sinh thái nhiều hệ sinh thái khác nhau thì vẫn đảm bảo để có được kiểu nhìn 360 độ và được đồng bộ hóa.

Nền tảng Tích hợp

Phát triển nền tảng tổng quan cho từng doanh nghiệp, đảm bảo tập hợp tất cả dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như website, mạng xã hội, chatbox, giao hàng, marketing...

Phân tích dữ liệu

Xây dựng các báo cáo, phân tích, dự đoán số liệu và đưa ra gợi ý để thực hiện các hoạt động quản lý doanh nghiệp

Liên hệ tư vấn

Chúng tôi sẽ giúp bạn hiện thực ý tưởng đó bằng việc tư vấn và đưa ra giải pháp xây dựng tốt nhất.