Contact

Thông tin

Thông tin yêu cầu hỗ trợ vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

Địa chỉ:

Số 02 Trương Quốc Dung, Phường 8, Phú Nhuận, HCM

Mail

info@bluedata.vn

Phone

0935.563.896

 

Form yêu cầu